Webinars desinformatie, haatspraak, polarisatie

Webinarreeks in het kader van het PolarProf project.

Een lokale aanpak voor alomtegenwoordige fenomenen.

Met het project POLARPROF ondersteunt het Hannah Arendt Instituut lokale besturen bij het aanpakken van toxische polarisatie, haatspraak en desinformatieverspreiding. In dat kader startten we in het voorjaar van 2022 met een eerste reeks van drie webinars waarbij we de aard en de gevolgen van die fenomenen ontleden. Maar we gaven ook tips en tricks om in te grijpen. Want er zijn wel degelijk mogelijkheden om impact te hebben.

Webinarreeks

Hoe desinformatie de democratie bedreigt. En wat we daaraan kunnen doen.

Desinformatie is geen nieuw fenomeen, maar de nieuwe media geven het een ongezien elan. Dat vraagt om een nieuwe aanpak. In dit webinar analyseren we het fenomeen, vertellen we hoe het de democratie precies ondergraaft en wat je ertegen kan doen als bestuur.

Met: Nathalie Van Raemdonk (VUB/HAI), Trisha Meyer (VUB) en Werner Vanherle (stad Mechelen). 

 

19 mei 2022 - 13u tot 14u

Affectieve polarisatie op een structurele manier aanpakken

In dit webinar gaan we dieper in op de types van gebruikers van die sociale media, de mechanismen die affectieve polarisatie kunnen voeden en welke praktische communicatiestrategieën je daar tegenover kan plaatsen.

Met: Professor Baldwin Van Gorp (KULeuven), dr. Maarten Van Alstein (Vlaams Vredesinstituut) en Fri Dekeyser (AGII)

7 juni 2022 - 13u tot 14u

We need to talk about hate speech: analyse en aanpak

Een derde webinar snijdt het thema haatspraak aan. We buigen ons over de vraag wat haatspraak is, hoe het onze (online) wereld kan beheersen en welke strategieën er zijn om er als lokaal bestuur tegen op te treden. Prof. Van de Heyning gaat in gesprek met professionals die in lokale besturen die uitdaging aangaan. 

Met: Professor Catherine Van de Heyning (UAntwerpen), Bert Pieters (Mediawijs) en Liz Michiels (stad Antwerpen) (tbc). 

20 juni 2022 - 13u tot 14u

In samenwerking met:

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.