Onderzoek naar professionele omgang met diversiteit

Vlaanderen is superdivers. Zeker in de steden, horen en zien we een rijk scala aan moedertalen en culturele achtergronden. Voor vele beroepscategorieën is dit een uitdaging. Hoe gaan ambtenaren, onderwijzers, artsen, verpleegkundigen, advocaten, vastgoedmakelaars, sociale werkers en andere professionals om met superdiversiteit?

"Vele beroepsgroepen zijn allesbehalve een weerspiegeling van de samenleving. Dat kan de omgang met een superdivers doelpubliek belemmeren."
Nick Schuermans
Onderzoeker Hannah Arendt Instituut

Wat onderzoeken we juist?

Het Hannah Arendt Instituut richt zich in eerste instantie specifiek op de politie. Eerst brengen we in kaart welke diversiteitsvraagstukken spelen. Vormen onze politiemensen een weerspiegeling van de superdiverse maatschappij? Hoe verloopt de omgang met diversiteit binnen de korpsen? Voelen burgers zich rechtvaardig behandeld? Of is er sprake van discriminatie en etnisch profileren?

Hoe Doen we dat onderzoek?

Om op de onderzoeksvragen te antwoorden, zetten we zelf niet meteen onderzoek op. Wel doen we een uitgebreide literatuurstudie. Daarin leggen we onderzoeksresultaten uit binnen- en buitenland bij elkaar. Deze literatuurstudie vormt het vertrekpunt voor een aantal focusgroepgesprekken, waarin we onderzoekers en mensen uit het werkveld samenbrengen.

Hoe de resultaten gebruiken?

De literatuurstudie en de bevindingen van de focusgroepgesprekken leiden tot een syntheserapport met directe relevantie voor zowel beleidsmakers als politiemedewerkers. De blinde vlekken in de wetenschappelijke kennis proberen we op te vullen met praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

Uitgelicht

Het Hannah Arendt Instituut publiceert het rapport: ‘Politie in een superdiverse samenleving’. Op zoek naar oplossingen voor spanningen tussen jongeren en politie analyseerden we de bestaande wetenschappelijke literatuur over het thema: hoe kan de politie de superdiverse samenleving weerspiegelen in haar personeelsbestand? Hoe vermijd je discriminatie bij identiteitscontroles? En kom je tegemoet aan de noden van verschillende bevolkingsgroepen?

Event

Op 15 juni publiceerde het Hannah Arendt Instituut het rapport: ‘Politie in een superdiverse samenleving’. Op zoek naar oplossingen voor spanningen tussen jongeren en politie vroegen we Sofie De Kimpe (professor criminologie VUB) en Dominique Van Ryckeghem (Directeur Generaal a.i. bij de Federale Politie) alvast welke stappen we moeten zetten om conflicten in de toekomst te vermijden.

Webinar

In dit online event kijken we eerst naar een videocollege van Universiteit van Vlaanderen. Daarin geeft wetenschapper Sofie De Kimpe een antwoord op de vraag: ‘Moet de lokale politie harder optreden?’ Criminoloog Christophe Busch beantwoordt nadien alle kritische vragen van het publiek over dit onderwerp. 9 januari – 14u.

Interview

Het Hannah Arendt Instituut werkt aan een literatuurstudie over politie en diversiteit. We willen daarin niet alleen problemen aankaarten, maar ook concrete oplossingen en methodes uitwerken. Hoe kunnen we groeiende spanningen en wederzijds wantrouwen tegengaan? Sahar Noor van het Nederlandse Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) deed er onderzoek naar. Een interview.

Nick Schuermans

Ni*************@ha***********.institute

Geïnteresseerd om meer te weten over het onderzoek over diversiteit in beroepsgroepen? Of heb je een interessante bijdrage te leveren? Laat het ons zeker weten. 

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.