Onderzoek naar professionele omgang met diversiteit

Vlaanderen is superdivers. Zeker in de steden, horen en zien we een rijk scala aan moedertalen en culturele achtergronden. Voor vele beroepscategorieën is dit een uitdaging. Hoe gaan ambtenaren, onderwijzers, artsen, verpleegkundigen, advocaten, vastgoedmakelaars, sociale werkers en andere professionals om met superdiversiteit?

"Vele beroepsgroepen zijn allesbehalve een weerspiegeling van de samenleving. Dat kan de omgang met een superdivers doelpubliek belemmeren."
Nick Schuermans
Onderzoeker Hannah Arendt Instituut

Wat onderzoeken we juist?

Het Hannah Arendt Instituut richt zich in eerste instantie specifiek op de politie. Eerst brengen we in kaart welke diversiteitsvraagstukken spelen. Vormen onze politiemensen een weerspiegeling van de superdiverse maatschappij? Hoe verloopt de omgang met diversiteit binnen de korpsen? Voelen burgers zich rechtvaardig behandeld? Of is er sprake van discriminatie en etnisch profileren?

Hoe Doen we dat onderzoek?

Om op de onderzoeksvragen te antwoorden, zetten we zelf niet meteen onderzoek op. Wel doen we een uitgebreide literatuurstudie. Daarin leggen we onderzoeksresultaten uit binnen- en buitenland bij elkaar. Deze literatuurstudie vormt het vertrekpunt voor een aantal focusgroepgesprekken, waarin we onderzoekers en mensen uit het werkveld samenbrengen.

Hoe de resultaten gebruiken?

De literatuurstudie en de bevindingen van de focusgroepgesprekken leiden tot een syntheserapport met directe relevantie voor zowel beleidsmakers als politiemedewerkers. De blinde vlekken in de wetenschappelijke kennis proberen we op te vullen met praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

Nick Schuermans

Nick.schuermans@hannah-arendt.institute

Geïnteresseerd om meer te weten over het onderzoek over diversiteit in beroepsgroepen? Of heb je een interessante bijdrage te leveren? Laat het ons zeker weten.